Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów

Wydłużenie terminu - wniosek

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, mający na celu uzyskanie dodatkowego czasu na opracowanie uzasadnienia można sporządzić samodzilenie lub skorzystać z wzoru udostępnionego przez perium.pl 

Cena wzoru 9,00 zł.

Format pliku pdf.Ranking udostepniany jest pod przez system automatycznej sprzedaży perium.pl